Badania

Zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień organizacji rynku i konkurencji. W dotychczasowych badaniach koncentrował się na rynku  produktów żywnościowych w Polsce z uwzględnieniem zmian zachodzących na rynkach zagranicznych, w tym szczególne w krajach UE.