Najnowsze opracowania

 • Gołębiewski J., 2014: Biogospodarka jako inteligentna specjalizacja regionów w Polsce. Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2014, T. 15, z. 8, Cz. 1, s. 55-69.
 • Gołębiewski J., 2014: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW – stan obecny i wyzwania na przyszłość. Wieś Jutra 2014, wydanie specjalne, s. 1-2.
 • Gołębiewski J., 2014: Przemiany strukturalne w łańcuchu żywnościowym w Polsce. Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej / pod red. Niny Drejerskiej. Warszawa, Wydawnictwo SGGW, 2014. S. 17-30.
 • Bareja-Wawryszuk O., Gołębiewski J., 2014: Economic function of open-air trade in the context of local food system development. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2014, T. 16, z. 6, s. 20-26.
 • Gołębiewski J. 2014: Zmienność cen na światowym rynku zbóż i oleistych w latach 2000-2014. Przegląd Zachodniopomorski 2014, R. 29, z. 3, vol. 2, s. 337-348
 • Gołębiewski J., 2014: Zmiany produktywności pracy w łańcuchu żywnościowym w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014, nr 360, s. 91-98
 • Frejtag-Mika E., Gołębiewski J., Matwiejczuk W., Mickiewicz B., Rzemieniak M, Samuel J., Sieradzka K., Skawińska E., Wojewoda I., Zalewski R. I., 2015: Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku: czynniki wzrostu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Gołębiewski J., Podlińska O., 2015: Determinanty konkurencyjności polskich regionów w Unii Europejskiej. Przegląd Zachodniopomorski 2015, R. 30, z. 2, vol. 1, s. 7-20
 • Gołębiewski J., 2015: Instrumenty wsparcia badań i innowacji w zakresie biogospodarki w Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 17, z. 6, s. 88-93
 • Gołębiewski J., Podlińska O.,2015: Regional diversification in financing rural area development in Poland in the years 2007-2013. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 14 (63), s. 43-52.
 • Gołębiewski J., 2015: Evolution of the theory of marketing – a micro- and a macroapproach. Annals of Marketing Management & Economics, Vol. 1, nr 1, s. 13-21
 • Gołębiewski J., 2015: Zrównoważona biogospodarka – potencjał i czynniki rozwoju. Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej: IX Kongres Ekonomistów Polskich / red. nauk. Andrzej Czyżewski, Bogdan Klepacki.. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa. S. 344-362.
 • Gołębiewski J., Podlińska O., 2015: Konkurencyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej. Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce : praca zbiorowa / pod red. nauk. Krystyny Krzyżanowskiej, Michała Romana. Wydawnictwo Urzędu Miejskiego w Pułtusku, S. 9-19.