Dydaktyka

Wiedzę z zakresu prowadzonych badań naukowych wykorzystuje w prowadzonych zajęciach dydaktycznych oraz w tworzeniu programów studiów, jak również w prowadzeniu prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Wypromował około 70 magistrantów i ponad 150 prac licencjackich. Zajęcia dydaktyczne prowadzi na studiach licencjackich i magisterskich z takich przedmiotów jak: Analiza rynku, Badania rynkowe i marketingowe, Rynek usług logistycznych, Gra marketingowa.  Wykłada również na studiach doktoranckich zagadnień dotyczące Organizacji rynku i konkurencji.