Analiza rynku

Zajęcia nie są prowadzone w bieżącym semestrze

Zasady zaliczania

Zaliczenie przedmiotu Analiza rynku odbywa się się na podstawie wyników uzyskanych z egzaminu końcowego (50%) i zadań wykonywanych na ćwiczeniach 50%. Obowiązująca skala ocen z przedmiotu:

punkty (%) ocena
<0,50) 2
<50,60) 3
<60,70) 3,5
<70,80) 4
<80,90) 4,5
<90,100> 5

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Materiały do zajęć

Slajdy wykładowe